Sự khác biệt của vận tải liên hợp với vận tải đơn phương thức

Trong công cuộc phát triển vận tải chuyên chở hàng hóa giao lưu quốc tế, người ta ngày càng nâng cao, hoàn thiện các phương thức vận tải riêng lẻ, vận tải đường biển, công ty vận tải đường bộ, vận chuyển đường sắt, vận tải đường hàng không (một số nơi còn vận tải đường ống). Đó là những phương thức vận tải đơn lẻ, vận tải đơn phương thức. Nhưng hoàn cảnh thực tế đòi hỏi phải liên kết những phương thức đó lại với nhau để thu được hiệu quả lớn hơn, lợi nhuận cao hơn. Người ta gọi đó là tổ chức vận tải liên hợp.

Vận tải liên hợp là dịch vụ vận chuyển bằng nhiều phương thức vận tải từ một điểm xuất phát qua một hay nhiều điểm xen giữa đến một điểm cuối cùng do một người chuyên chở đứng ra tổ chức cho toàn bộ hành trình.

su-khac-biet-cua-van-tai-lien-hop-voi-van-tai-da-phuong-thuc

Người ta còn gọi vận tải liên hợp là vận tải hỗn hợp chuyên chở hàng hóa bằng ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau từ một địa điểm nơi nhận trách nhiệm đối với hàng hóa đến một địa điểm được chỉ định giao hàng ở một nơi khác.

Sự khác biệt của vận tải liên hợp với vận tải đơn phương thức:

Chứng từ vận tải mà người kinh doanh vận tải liên hợp cung cấp cho chủ hàng là một chứng từ đơn nhất thể hiện cả quá trình vận tải qua nhiều cung đoạn.

Vận tải liên hợp dựa trên một hợp đồng đơn nhất, còn vận tải riêng lẻ từng chặng thì người có hàng phải kí kết nhiều hợp đồng, mỗi hợp đồng cho một chặng đường chuyên chở.

Người gửi hàng phải trả cho người kinh doanh vận tải liên hợp tiền cước chở suốt, bao gồm tiền cước của tất cả các phương thức vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa đã sử dụng theo một giá chung do hai bên thỏa thuận.

su-khac-biet-cua-van-tai-lien-hop-voi-van-tai-da-phuong-thuc

Người kinh doanh vận tải liên hợp hoạt động như một bên chính chứ không đóng vai trò đại lý của người gửi hàng hay người chuyên chở tham gia vận tải liên hợp.

Người kinh doanh vận tải liên hợp có trách nhiệm về tổn thất hàng hóa xảy ra bất cứ lúc nào hoặc ở bất cứ cung đoạn nào trong quá trình vận tải liên hợp cũng như về chậm giao hàng.

Tóm lại, có thể hình dung vận tải liên hợp là vận tải hàng hóa trên cơ sở một hợp đồng đơn nhất, một chứng từ vận tải đơn nhất, một trách nhiệm đơn nhất và một giá cước đơn nhất.

(Theo dichvuvanchuyenhanghoa.info)
Share on Google Plus

About Vận Tải Hàng Hóa 24/7

Chúng tôi là một Doanh nghiệp đã hoạt động lâu năm trong lĩnh vực giao nhận vận tải hàng hóa nội địa. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn trong lĩnh vực hoạt động giao nhận, phân phối hàng hóa.